- Målet med harstadpakken.no er at folk skal finne all informasjon om utbyggingene våre på ett sted. Det vil gjøre det enklere å planlegge pendling og jobbreiser eller private gjøremål som handling, trening og henting på skole og i barnehage. Det sier ordfører i Harstad og leder av Harstadpakkens styringsgruppe, Kari-Anne Opsal.

Det er Harstad kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Statens vegvesen som sammen bygger ut og gjør en rekke tiltak i Harstad. Hensikten er å bedre fremkommeligheten og øke sikkerheten for alle trafikanter. Prosjektet som skaper størst utfordring for trafikken inn og ut av byen er ombyggingen og moderniseringen av rv. 83 Kanebogen-Margrete Jørgensens vei.

- Det vil skje veldig mye i dette prosjektet som direkte vil forsinke eller hindre trafikken langs byens største trafikkåre. Dette kan endre seg fra dag til dag. Derfor er det helt vesentlig at vi samler all den informasjon vi trenger å gi folk på ett sted, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen.

ppdaterte trafikkmeldinger, oversiktskart, prosjektoversikt og nyheter om framdrift, stengte veger og omkjøringer er noe det nettstedet vil tilby.

Oppfordrer folk til jevnlig bruk

Bruker man harstadpakken.no daglig vil man som trafikant kunne unngå ubehagelige overraskelser enten man sykler, går, reiser kollektivt eller bruker bil. Tidkrevende forsinkelser og omkjøringer vil det bli. Men vet man om dem på forhånd, er det lettere å planlegge og løse den daglige transporten, sier Opsal.

Nå etter lansering skal harstadpakken.no videreutvikles ut i fra de behov vi ser dukke opp. Det er derfor viktig at vi får råd og innspill på hva som fungerer og på hva som mangler eller fungerer dårlig, sier de to.

Kontaktpersoner:

Wibeke Knudsen, delprosjektleder, Staten vegvesen. Tlf: 4822437 / wibeke.nudsen@vegvesn.no

Øivind Arvola, kommunikasjonssjef, Harstad kommune. Tlf: 95229452 / oivind.arvola@harstad.kommune.no