Det har blitt en tradisjon at Harstad kommune hedrer ansatte som har jobbet i 25 år i kommunen med en lunsj og en påskjønnelse. Det samme gjelder de som har gått over i pensjonistenes rekker i løpet av året. 

Pensjonistene

Pensjonister 2017.jpg
På bildet ser man en knippe av jubilantene, sammen med rådmann Hugo Thode Hansen, kommunalsjefene Henry Andersen og Rita Johnsen samt personalsjef Max Jenssen. Foto: Øivind Arvola.

I år var det 51 personer som gikk av med pensjon. Disse var: Bodil Nilsine Mortensen, Bjørnar Bjøri, Arnold Hoholm, Britt Karin Hansen, Elisabeth Skoglund, Torill Flatås, Helge Albrigtsen, Åshild Madsen, Håvard Wang, Jorunn Vieuille, Unni Synnøve Steffensen, Regina Dahl Larssen, Kari Ann Akselsen, Erna E. Foss, Kåre Pedersen, Eirin Kristensen, Bodil Maud Kinn, Inger Lise Gundersen, Tove Hansen, Inger Lill Søreng, Wally Ovidie Furulund, Atle-Nils Fjellaksel, Kirsti Ellinor Øvergård, Jeanette Irene Paulsen, Randi H. Rasmussen, Debrita Galeta Høgaas, Unni Hansen, Hulda Lind Lorentzen, Geir Ove Ingebrigtsen, Alf Kåre Nordli, Gerd Jensen, Jon Erik Henriksen, Evelyn Strand, Elsa Irene Jensen, Else Sverresvold, Kirsten H. Eriksen, Anne Greta Gideonsen, Elin B. Røisland, Aril Mjørlund, Kirsti Knustad Bratsberg, Elbjørg Ingebrigtsen, Åshild Leirbakk, Steinar Ramstad, Britt Jørgensen, Lails K. Bendiksen, Audny Mikkelsen, Anna T. Slettmoen Fredheim, Vigdis Kaspersen, May Britt Albrigtsen, Ragnhild Fosseide og Grethe Aamodt.

25 år i Harstad kommune

Jubilanter2017.jpg
På bildet ser man en knippe av jubilantene, sammen med rådmann Hugo Thode Hansen, kommunalsjefene Henry Andersen og Rita Johnsen samt personalsjef Max Jenssen. Foto: Øivind Arvola.

32 personer ble hedret etter å ha jobbet i Harstad kommune i 25 år. Disse var: Åsta Strand, Heidi K Bertheussen, Anne Berit Ytterstad, Hildegunn Aas Jørgensen, Merete Eriksen, Elsa Irene Tollefsen, Hilde C Fjellberg  Aas, Monica S Andersen, Heidi Irene Rasmussen, Gunnar Møller, Evy Karete Pedersen, Hanne Karin Solbakken, Ketil Skoglund, Ingrid Salvesen, Anne Gudbrandsen, Line Kristin Mathisen, Sarah Dolino Eriksen, Annelise Eriksen, Tone Svenning, Ragnhild Kristin Iversen, Stine Andersen Flermoen, Berit Opdal, Siv Heer Hanssen, Inger-Lise Eilertsen, Reidar Trekkvoll, Laila Kristine Bendiksen, Wenche Alm, Lillian Agnethe Fossmo, Helga Annie Sareussen, Åshild Valberg, Hilde Wibeke Ursin og Jorunn Trane.