I 1999 sto det kommunale bofellesskapet ved Bergselva ferdig. I løpet av årene har det vært forskjellige tjenester lokalisert til bygget, men kjernen har alltid vært et bofellesskap med nærhet til kommunale tjenester. I dag er det enhet for heldøgns omsorg som har ansvaret for de 39 beboerne som bor i egne leiligheter med heldøgns omsorg.

Dronning

Avdelingsleder Inger Reppen kunne ønske velkommen til feiringen med kaffe, kake og noe attåt, for de som ville. Hun hadde også gleden av å introdusere dronning Margrethe, i Lill Kirsti Sandviks skikkelse, som kom med sin hilsning til alles store glede.

Sykepleier Sandvik er en av de mange ansatte som utgjør de 20 årsverkene ved bosenteret.

Fellesskap

Inger Reppen har vært på Bergseng i fire år.

- Den største endringen de siste fire årene har nok vært at vi nå er livsglede-sertifisert; og så jobber vi med å gjøre måltidene mer sosiale, sier hun.

Ved et bosenter har beboerne egne leiligheter med egen kjøkkenkrok. For å skape mer samhold og fellesskap, har Reppen og hennes ansatte jobbet mye med å få til felles måltider, noe som har vært vellykket.

Brann

Enhetsleder for heldøgns omsorg, Baard Haugen, husker godt starten ved bosenteret. Men mest av alt husker han brannen 18. mars 2001.

- Det var dramatisk, og man kan ikke komme forbi det. Tre personer omkom i den tragiske brannen. Detg førte til at hele helse-Norge endret måten man bygger slike bygg, og i dag er det trygt å bo her, sier han.

Nå gleder han seg over 20 år i bygget, og at beboerne har det bra.  

20 år som beboer

Ei som gledet seg over kaffe og kake, var Anna Jensen, som har bodd i bofellesskapet siden september 1999.

- Jeg flyttet inn allerede før åpningen, og har bodd her siden. Det har vært fint.