Arealplan.jpg

Det feires at åtte års arbeid med kommunens arealplan er ferdig. 

Den skulle egentlig være ferdig i 2013 - men kommunesammenslåing, kystplan, golfbane, handelsparker og nye boligområder har kommet til og ført til at kommuneplanens arealdel stadig måtte omarbeides og legges ut på nye høringer, inntil den endelig ble vedtatt 3. september i år.

Første forsøk

Første gang den var ute på offentlig ettersyn var i november 2016. Da kom det inn 64 merknader og 2 innsigelser fra sektormyndigheter. Merknadsbehandlinga medførte blant annet at golfbane i Sørvik skulle inn i planen, arealet til «Skruven» på Bjarkøy skulle utvides, Gangsås og Seljestad handelspark skulle inn med sentrumsformål og nye områder i Fauskevåg skulle avsettes til boligformål. Dermed måtte planen ut på ny høringsrunde etter en omarbeidelse. 

Andre forsøk

Andre gangen den var på ettersyn, kom det inn 40 nye merknader, og sektormyndighetene hadde fortysatt innsigelser rundt Fauskevåg sine nye boligområder samt Seljestad handelspark, Kanebogen senter og Gangsås næringspark. En ny handelsanalyse for Harstadregionen ble gjennomført. Dette tok 6 måneder. I tillegg var det lange forhandlinger rundt Seljestad handelspark. Til slutt ble innsigelsene mot Seljestad handelspark til slutt frafalt av både fylkesmannen og fylkeskommunen.

I sluttspurten ble 5 nye forslag lansert. Det ville ført til at planen måtte på en 3. gangs offentlig høring. Men da tok politikerne grep og sørget for at de fem forslagene ble behandlet for seg. 

3. september kunne endelig politkerne vedta ny arealplan for Harstad kommune. 

Roser medarbeidere

- Arbeidet har vært et teamarbeide, men en medarbeider bør få velfortjent ros for dette omfattende arbeidet, sier enhetsleder Jan Inge Lakså, og trekker frem Øystein Kanstad. 

-Han har vært ansvarlig saksbehandler på enhet for areal og byggesak (ABY), og den som har gjort det aller meste av arbeidet. I tillegg har mange medarbeidere på ABY bistått med innspill, diskusjoner og konkret arbeid. Marius Nilsen overtok ansvaret for saka våren 2019 og har gjort en kjempejobb fram til endelig vedtak i kommunestyret.

Fredag hadde ordfører Kari-Anne Opsal invitert til kake i kantina for å feire at endelig er planen ferdig og vedtatt.