Barn i skogen

Barnehagens særpreg

Fauskevåg barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, omringet av et rikt dyre og fugleliv. Barnehagen bruker aktivt skogen og fjæra som en lærings – og lekearena. Vi drifter i midlertidige lokaler i gamle Fauskevåg skole, i påvente av at nye Sørvik barnehage skal stå ferdig.  

I og med at vi er i en gammel skole, er vi så heldig å ha en stor gymsal til disposisjon. Denne er godt brukt på dager hvor været ikke tillater at vi er ute. Høsten – 22 fikk vi også nye fine lekeapparater på uteområdet. Vi har også oppgradert lekene både inne og ute, med bakgrunn i barns medbestemmelse og medvirkning.

Barnehagen bruker gruppe som metode, i tillegg til at det legges opp til faste daglige samlingsstunder med dagtavle. Barna skal få oppleve å utvikle seg i et miljø preget av formelle og uformelle læringssituasjoner, ut fra individuelle behov.

Barnehagen samarbeider tett med Gausvik, og er ofte sammenslått under ferier/høytider. Vi legger godt til rette for at barna i samme skolekrets skal danne vennskapsbånd, og bli kjent med hverandre før skolestart. Førskolegruppene møtes på tvers, og deltar også sammen på barnehagesvømminga i Grottebadet. 

Vi har dedikerte dyktige ansatte, med høy faglig kompetanse. De har de siste årene deltatt på ReKomp sammen med Gausvik, hvor de har mottatt veiledning fra UiT. Veiledningen har basert seg på relasjonsarbeid i barnehagen, hvor barnas beste har stått i fokus. De har også deltatt på kurs med Trygg Trafikk, samt følger retningslinjer som miljøfyrtårnsertifisert barnehage. 

Fauskevåg barnehage er en trafikksikker, miljøfyrtårnsertifisert og relasjonsorientert barnehage. 

Alle som går i barnehagen flyttes automatisk over til nye Sørvik barnehage i årsskiftet 23/24. 

Visjon: Trygghet, trivsel og positiv utvikling for både små og store.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

27 plasser 
9 for barn 0 - 3 år
18 for barn 3 - 6 år

Enhet

Sørhusan barnehager