Ved inngangen til 2019 var det 24 861 innbyggere i Harstad kommune. Ferske folketall finner du hos SSB

Harstad, (på nordsamisk Hárstták) er nest største kommune i Troms, etter folketall. Byen (tettstedet) Harstad har over 20 000 innbyggere, kommunen like under 25 000. Kommunen har en vekst i folketallet på omkring 2 % per tiår.

Harstad by er tredje størst i Nord-Norge etter folketall. Regionen Harstad–Sortland–Narvik utgjør Nord-Norges tettest befolkede område med omkring 110 000 innbyggere.

Kommunen omfatter den nordøstlige delen av Hinnøya, og fra 1. januar 2013 også tidligere Bjarkøy kommune.Harstad grenser til Tranøy i nordøst, Andøy ute på Andfjorden i nordvest, Kvæfjord i vest og Tjeldsund (i Nordland fylke) i sør. I sørøst forbinder Tjeldsundbrua Hinnøya med Skånland og fastlandet over Tjeldsundet, og i øst ligger Vågsfjorden hvor Harstad grenser til Ibestad.

Selve byen ligger øst på Hinnøya. Her møtes den nord- og sørgående Hurtigruten hver morgen. Det går hurtigbåt mellom Harstad, Finnsnes og Tromsø flere ganger daglig; ruta er en av landets største i antall passasjerer. Fra bysentrum til Evenes flyplass er det en veistrekning på 44 km.

Harstad ligger på Hinnøya, Norges største øy. Fra bysentrum til stamruteflyplassen på Evenes er det 44 km veistrekning. Byen, som var ladested fra 1904, er et viktig trafikknutepunkt og administrasjons- og skolesenter i Sør-Troms. Harstad, som er eneste by på Norges største øy, omtales gjerne som Vågsfjordens perle.

Harstad er tidligere forsvarsby, og i Trondenes leir finner man den severdige Adolfkanonen fra andre verdenskrig.

Les mer lokalhistorie for Harstad på nettstedet lokalhistoriewiki.no.

Trondenes kirke fra 1400-tallet er verdens nordligste steinkirke fra middelalderen og den står på et av Hålogalands tidligste og viktigste kirkesteder.

Utviklingen av Harstad til et bysenter kom som følge av beliggenheten og samferdselsmønsteret opp gjennom tidene. Sjøen var den gamle samferdselsåren, og Damskipsbåtene hadde anløp på Sandtorg og på Trondenes. I 1844 ble Trondenes erstattet av Harstadhamn, og dette igjen erstattet av Harstadsjøen i 1848. Dette var første steg mot Harstad som by.

Trondenes kommunes grenser etter formannskapslovene av 1837 omfattet Skånland, Sandtorg og Trondenes. I 1883 ble Harstad egen bygningskommune, som betyr at tettstedet ble underlagt visse bymessige bestemmelser. Stortinget vedtok ved lov av 09.06.1903 at Harstad skulle være egen bykommune fra 01.01.1904, og grensene ble litt videre enn kommunegrensene fastsatt i 1893. Disse grensene hadde Harstad helt fram til 1964. Trondenes, Sandtorg og Skånland var en kommune til 1926, men ble da delt i tre kommuner.

Fra 01.01.64 ble Trondens, Sandtorg og Harstad slått sammen til en kommune med navnet Harstad og med bystatus.

Harstad by feiret 100-årsjubileum i 2004.

Fra 01.01.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy i Troms fylke slått sammen til én kommune med navnet Harstad. Kommunenummer for den nye kommunen er 1903.