Dette er en rapport som på en unik måte tydeliggjør sammenhengene mellom økonomisk og sosial utvikling, helse og miljø, og hvor viktig det er å finne helhetlige løsninger på tvers av samfunnssektorer og landegrenser.

Miljøstatus i Europa 2015 er en 5-årsrapport om utviklingen og framtidsutsiktene for miljøet i de europeiske landene, inkludert Norge. Rapporten er utgitt av Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Les mer på Miljødirektoratet sin blogg:
http://miljoblikk.no/2015/03/faglig-pafyll-i-pasken/

Og på http://www.miljostatus.no/Tema/Miljostatus-i-Europa/