Planene ble nylig lagt inn i kommunens dokumentstyringssystem som er tilgjengelig her på hjemmesiden.

Hvis du ellers lurer på hvordan kommunalt ansatte løser ulike oppgaver som for eksempel legemiddelhåndtering på sykehjem eller hvordan skolen kontrollerer at elevenes arbeidsmiljø er tilfredsstillende, finner du disse og andre interne prosedyrer i dokumentstyringssystemet.

Ta kontakt med kommunens kvalitetsrådgiver på telefon 77 02 60 24 hvis du har behov for hjelp til å finne fram i dokumentene eller har kommentarer.

Lenke: Kvalitetshåndboka - kommunens dokumentstyringssystem