Harstad jakter nå nye fastleger med bedre vilkår, bedre tilrettelegging og mulighet for enten å velge privat praksis eller kommunal ansettelse.
- Vi ser etter leger som allerede er spesialist eller ønsker å spesialisere seg i allmennmedisin, sier assisterende kommuneoverlege Jonas Holte.

Legger til rette

Legekollegiet i Harstad består av 32 dyktige leger, fordelt på 6 legesentre. 21 av legene er allerede spesialist i allmennmedisin og 11 av legene er i gang med spesialiseringsløpet.
- Kommunen legger til rette med tiltak for å bidra til at våre leger kan bli spesialist. Du får permisjon med lønn for obligatoriske kurs, eller økonomisk bistand dersom du er privatpraktiserende lege. Kommunen skal også bidra med å skaffe vikar ved svangerskapspermisjon eller permisjon for å ta det såkalte «sykehusåret», sier Holte.

Samarbeider om tiltak

- Med bakgrunn i kommunestyrets ferske vedtak, vil kommunen og legeforeningen drøfte tiltakene som kan gjøre Harstad konkurransedyktig på vilkår for legene, både dersom man ønsker å være tilsatt i kommunal stilling, eller ønsker å drive sin egen praksis i et legefellesskap i byen, sier legeforeningens hovedtillitsvalgt i Harstad, Christine Strøm Skogstad.

Dialog

- Ta kontakt med oss i Harstad dersom det høres interessant ut å jobbe som fastlege hos oss. Vi ønsker dialog med deg, og kan tilby gode faglige og økonomiske vilkår, sier Holte.

Stillingene finner du her: http://public.harstad.kommune.no/recruitment/opening?6 

Er det noe du lurer på, ta kontakt:

Jonas Jan Holte
E-post Jonas.Holte@harstad.kommune.no
Mobil: 922 08 814

Enhetsleder og kommuneoverlege Frode Risdal
E-post frode.risdal@harstad.kommune.no
Mobil: 900 24 058