Harstad kommune er testkommune i et prosjekt ledet av Frivillighet Norge. Målet er å få samlet alle fritidstilbud for barn og unge opp til 26 år på www.Ungfritid.no.

Her kan alle kommunens frivillige lag og foreninger fylle på med faste organiserte aktiviteter, aktiviteter med plass til nye deltakere. Harstad kommune sine faste tilbud kan nå også legges inn samme sted. Kommunen og Frivillighet Norge skal bidra til å spre denne informasjonen til befolkningen.

Derfor inviterte vi lag og foreninger til å lære mer om hvordan www.ungfritid.no kan bidra til økt deltakelse i fritidsaktiviteter. Det finnes informasjon om hvorfor og hvordan de bruker www.ungfritid.no til å få aktivitetene sine mer synlig og å nå frem til flere unge opp til 26 år. Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge er kontaktperson og deler informasjon og lenker for å ta Ungfritid.no i bruk. Som organisasjon, lokallag eller forening gjør du følgende:

Lenke til informasjonssider https://www.om.ungfritid.no/

Sjekk ut kommunens søk her https://ungfritid.no/?show=1&municipality=1&place=Harstad

Hvor mange aktiviteter klarer vi å legge ut før skolestart?

Vi håper mange vil være med å synliggjøre sine aktiviteter og å rekruttere nye deltakere og medlemmer fram mot skolestart høsten 2022. Det er gratis for alle frivillige organisasjoner. Nå håper vi å få med lag og foreninger til å legge ut informasjon om foreningens aktiviteter, og bidrar til økt deltakelse, vekst og mangfold i organisasjonen.

Har du spørsmål om rekruttering og bruk av Ungfritid.no?

Ta kontakt med Maren Aurebekk i Harstad kommune. Send epost til maren.aurebekk@harstad.kommune.no.

Du kan også sende epost til kontakt@ungfritid.no hvis det er behov for hjelp til registrering eller særlige ønsker om markedsføring av fritidsaktiviteten.

 

Trenger dere nye frivillige? Bruk Frivillig.no – se søk på Harstad her https://frivillig.no/?municipality=1&sted=Harstad

Ungfritid.no og Frivillig.no inngår som digitale verktøy i det nye læringsmateriellet fra Gyldendal i Salaby for 5-7 trinn https://skole.salaby.no/bli-kjent-med-frivilligheten 

 

Mer informasjon om www.ungfritid.no:
Frivillighet Norge har utviklet nettportalen Ungfritid.no for synliggjøring av faste fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, for alle barn og unge i Norge. Den nye nasjonale nettsiden Ungfritid.no vil samle, gi bedre oversikt og god informasjon om fritidsaktiviteter for alle barn og unge, i regi av frivillige organisasjoner. Ungfritid.no er gratis å bruke for organisasjoner, klubber, lag og foreninger som tilbyr fritidsaktiviteter lokalt i kommuner, og som er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Prosjektet støttes av Bufdir. Les mer her.

 

Trenger dere bilder eller logo?

Materiell for Ungfritid finner dere her: www.om.ungfritid.no/verktykasse 

Materiell for Frivillig.no finner dere her: https://om.frivillig.no/verkty-og-materiell