Visma Flyt Skole er en løsning for skoleadministrasjon. Løsningen forenkler en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre innsyn og samarbeid mellom skole og hjem. Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på. Dersom du får opp mobilsiden med overskrift "Visma Flyt Skole - Ansatt" må du klikke på "Fullversjonen av Visma Flyt Skole" for å logge på som foresatt. Løsningen fungerer foreløpig best på vanlig PC. 

Les mer om hvordan du logger på og bruker løsningen på: Foresattportalen

Løsningen er fremdeles under oppbygning og mer funksjonalitet blir gradvis lagt til.

Visma Flyt Skole gir flere fordeler:

  • ​Økt kommunikasjon mellom skole og hjem gjennom tilgjengeliggjøring av informasjon og selvbetjeningsløsninger.
  • Foresatte får innsyn i data og samtykker. Samtykker kan endres.
  • Raskere varsel og informasjon til foresatte gjennom SMS og digital post.
  • ​Forenklet administrasjon gjennom digitalisering av administrative prosesser blant annet innfor SFO
  • Mer tid til elevens læring gjennom lærers oppfølgning av eleven og foresatte, og registrering av vurderinger og tilgang til relevant elevinformasjon.
  • Dokumentasjon gjennom automatisk arkivering av alt som er arkivverdig.

Se hvordan løsningen fungerer for foresatte: