1. februar 2022 ble råd, tiltak og regler ved covid-19-smitte endret. Vi er nå på vei tilbake mot en normal hverdag, der ingen lenger skal i karantene. Testing skal kun skje hvis man er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en som er smittet, eller man har symptomer.

Det er forventet at mange av oss vil bli smittet i løpet av det neste halvåret, og vi regner med å ha smittetilfeller i våre skoler og barnehager fortløpende fremover.

Harstad kommune vil fra nå ikke sende ut varsel hvis vi har elever, barnehagebarn eller ansatte som er smittet. Vi anmoder i stedet om at man følger med på egen helsetilstand, og er hjemme hvis man er syk.

Fra 1. februar gjelder følgende råd og regler hvis man er nærkontakt eller smittet:

  • Karantene er avviklet for alle, og brukes ikke i forbindelse med covid-19-smitte.
  • Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Dette gjelder alle virusvarianter.
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.
  • Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.
  • Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
  • Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
  • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.