Fra 1. mai er maksprisen for en heldagsplass endret til 2.580 kroner pr mnd. Samtidig innføres det en ordning som skal sikre at en barnehageplass ikke skal koste mer enn 6% av husholdningens bruttoinntekter.

Harstad kommune arbeider nå med å utarbeide nærmere informasjon om ordningen, søknadsskjema, lokale retningslinjer for søknadsprosess og saksbehandling. Så fort dette er klart, vil det bli mulig å søke om redusert betaling. Vedtakene vil ha tilbakevirkende kraft og gjelde fom 1. mai 2015.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekter. Husholdninger med en samlet inntekt under kr. 473.000 kan ha rett til redusert foreldrebetaling. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er bosatt i folkeregisteret.

Ordningen er søknadsbasert. Foreldre som mener de har krav på redusert betaling må søke om det. Siste selvangivelse skal følge med søknaden som dokumentasjon. Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for ett barnehageår.

Vedtak om redusert foreldrebetaling som fattes før neste barnehageår starter i august, kan vare ute barnehageåret 2015/2016.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Les mer om ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen.