I Sommer vil det være følgende tilbud på strekningen Harstad – Grøtavær Leirskolen:

 

Rute 245 kl.08:15 Grøtavær Leirskolen – Bjørnerå f.k. ank kl.08:37.

Rute 177 kl.08:45 Bjørnerå f.k. – Stornes f.k. ank, kl.08:55

Rute 240 kl.09:00 Stornes f.k. – Harstad byterminal ank. kl.09:15.

 

Rute 240 kl.13:40 Harstad Byterminal – Stornes f.k. ank. kl.13:55

Rute 177 kl.14:00 Stornes f.k. – Bjørnerå f.k. ank kl.14:12

Rute 245 kl.14:15 Stornes f.k. – Grøtavær Leirskolen ank. kl.14:35

 

Fra og med 17.august vil det settes opp ekstra avganger ved skolefri på følgende dager:

 

Dag 135 (man, ons, fre) rute 245 kl.09:15 Grøtavær Leirskolen – Bjørnerå, der er det korrespondanse med ferge og buss til Harstad.

 

Fra og med 1.mai vil avgangen kl.07:55 Grøtavær Leirskolen – Lundenes skole returnere i rute tilbake til Bjørnerå f.k. ank .08:35 slik at publikum slipper å stå ute i 30 minutter å vente på ferge. De vil ta kunne ta ferge kl.08:45 fra Bjørnerå f.k. til Stornes, der er det korrespondanse med rute 240 avg kl.09:00 til Harstad ank. kl.09:15.

 

Med vennlig hilsen

 

Kurt Bones

direktør
TROMS FYLKESTRAFIKK