Begrunnelsen for dette er at det allerede er etablert en private familiebarnehage i umiddelbar nærhet som heter Fagerlia familiebarnehage.

Vi ser at navnelikheten kan gjøre det vanskelig å skille mellom disse barnehagene, og for å unngå misforståelser velger vi å endre den nye barnehagens navn.