• Tredje trinn tas ut av vanlig skole.
  • Første, andre og fjerde trinn skal ha uteskole tirsdag og vanlig skole resten av perioden.
  • Femte til sjuende trinn skal ha hjemmeskole hele perioden.

Fra tirsdag blir skolen rød i trafikklys-systemet, med mindre grupper og strengere smitteverntiltak.

En elev ved tredje trinn på Harstad skole har testet positivt for covid-19. Resultatet kom mandag ettermiddag. Eleven er nå i isolasjon hjemme. Eleven var ikke på skolen mandag.

På bakgrunn av sykdomsbildet gjøres det smittesporing to døgn tilbake fra testtidspunkt. Smittesporingsteamet har vært i kontakt med alle som er definert som nærkontakter både på skolen, SFO og på fritiden. Den aktuelle klassen har ikke vært sammen med andre klasser i den perioden vi foretar smittesporingen. 

Nærkontakter

Ut fra smittevernhensyn mener de lokale smittevernmyndighetene at det er kun den  aktuelle klassen som trenger å gå ut i karantene. Medelevene defineres som nærkontakter og skal holde seg hjemme til og med 9. november. Elevene tilbys å teste seg, og skal testes hvis de får luftveissymptomer.

De to andre tredjeklassene

For å være på den sikre siden, blir også de to andre klassene på tredje trinn tatt ut av ordinær skole. Disse elevene er ikke definert som nærkontakter, men vi ber om at de holder seg hjemme og begrenser kontakten med andre til og med mandag 9. november. Disse elevene vil ikke bli testet så fremst de ikke utvikler luftveissymptomer.  

Rødt nivå

Skolen har et godt opplegg for smittevern med utgangspunkt i nasjonale veiledere og egen beredskapsplan. Den lokale smittevernmyndigheten har bestemt at skolen fra tirsdag er på rødt nivå. Det betyr følgende.

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Dele klasser inn i mindre kohorter
Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
Tilstrebe samme kohorter på SFO som i skolen
Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
Unngå trengsel og store samlinger
Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter*
Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

For å klargjøre skolen til rødt nivå, trengs en dags forberedelse. Dermed brukes tirsdag til uteskole for første, andre og fjerde trinn. Femte til sjuende trinn har hjemmeundervisning fra og med i morgen. Tredje trinn holdes hjemme. 

Foresatte vil få mer informasjon tirsdag.