Det melder Statens vegvesen. fra førstkommende mandag må alle som kjører fylkesvei 6 Hagebyveien inn og ut på rundkjøringen på Sama være ekstra oppmerksom og følge ekstra godt med.

For å lette trafikkavviklingen i rundkjøringen på Sama, blir det nå innført vikeplikt for all trafikk som kommer opp Flåtenveien og for alle som skal ut fra Vinkelstien ved den nye kommunale parkeringsplassen på den andre siden av fylkesvei 6 Hagebyveien.

Ved å innføre vikeplikt i disse to kryssene blir trafikkbildet også enklere og det er mindre risiko for ulykker som en følge av at kryssene er så tett opp i rundkjøringen.

Mandag 18. juni kl. 12 blir skiltene avdekket, og da trer de nye reglene i kraft. Vi ber alle som kjører her om å være ekstra oppmerksom den første tiden, avpasse farten og ta litt ekstra hensyn til hverandre.