Arbeidslaget i kommunen er en skattet gjeng som tar seg av mange småoppdrag til det beste for byens innbyggere. Nylig ble julegrana satt opp i sentrum av arbeidslaget og parkvesenet, og Arbeidslaget er i full gang med å levere ut strøsand til eldre og uføre i kommunen. Nå får det endelig gode arbeidsforhold i nærheten til Folkeparken, et område som virkelig har fått et løft ved hjelp av Arbeidslagets innsats i samarbeid med parkvesenet.

Garasje

A_5157548_Garasje Folkeparken_A-90-00-01 - 3D_2017-06-20.jpg

- Vi trenger en garasje der vi kan samle utstyr vi bruker i hverdagen. Vi har mange oppdrag i sentrum, og ønsket noe som var sentrumsnært, men samtidig knyttet til marka, der vi driver vedhogst i kommunal skog. Endelig får arbeidslaget gode arbeidsforhold, sier arbeidslederne for arbeidslaget, Øystein Rørvoll og Kristian Torbergsen.

 

Milepæl

Bygget blir stående i utkanten av Folkeparken, langs veien som fører opp til Heggenkollen. Området er kommunalt, og er den mest egnede tomten til et slikt bygg. En liten del av bygget skal brukes av viltnemda til fallviltmottak.
- Dette bygget blir en milepæl for oss. Vi skal fortsatt ha kontorene i sentrum, men nå slipper vi å lagre utstyr over hele byen, og kan jobbe enda mer effektivt, sier Rørvoll.

Arbeidslaget garasje Folkeparken-1.jpg

Håndarbeid

Arbeidslaget er egentlig en arbeidstreningsgruppe primært for ungdom, men har også godt voksne i sine rekker. De utfører en rekke oppdrag for kommunen, fra levering av strøsand til eldre og uføre, brøyting og gressklipping, transportoppdrag for skoler, barnehager og sykehjem, utlån av telt og kano til skolene samt renhold i sentrum. Arbeidslaget har en betydelig mengde oppdrag med hugst langs veier, felling av trær for private og bedring av sikt langs vei/fortau av hensyn til gående og bilister. I fjor leverte Arbeidslaget 150 tonn flis til fjernvarmeanlegget, eller 150 tonn håndarbeid, som Rørvoll kaller det. 

Arbeidslaget garasje Folkeparken-4.jpg

Viktig jobb

Arbeidslaget produserer også ved for salg, samt ved til gapahukene. Nå blir denne oppgaven enklere, siden vi kan ha nødvendig utstyr lagret rett ved Folkeparken, sier Rørvoll, og legger til: Mye av det vi gjør er ikke lovpålagt, og det er helt fantastisk at kommunen vil satse på oss. Det betyr at vi gjør en viktig jobb. Etablering av egen garasje er et løft ikke bare for Arbeidslaget, men alle som har aktivitet og ansvar for uteområder, Folkeparken og mottak av fallvilt.

 

Arbeidene med å gjøre garasjen ferdig har startet, og den skal stå ferdig i løpet vinteren/våren 2018.

  • Totalentreprenør: Harstadbygg
  • Arkitekt og teknisk rådgivning: Norconsult
  • Byggherre: Bygg-og eiendomstjenesten, Harstad kommune