Harstadåsen har de siste årene hatt en sterk befolkningsvekst etter det nye boligprosjektet i Torfinns gate 8. Dette har medført økt bruk av Torfinns gate mellom General Fleischers gate og Audun Raudes gate, både av bilister og myke trafikanter. Til nå har de beveget seg i mørket store deler av året. Men ikke nå lenger. 

22 nye lys

Den siste tiden har 18 nye lyspunkt blitt etablert. Samtidig er eksisterende fire lyspunkt blitt oppgradert. Dette er en del av trafikksikkerhetstiltakene i kommunen, og skjer i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. Tidligere er det etablert fartshumper i General Fleischers gate, også det som trafikksikkerhetstiltak på grunn av den økte trafikken. 

Glade naboer

- Vi har bare mottatt positive tilbakemeldinger fra naboer, som kan glede seg over nye, moderne og miljøvennlige led-lys, sier Jing Liu, avdelingsingeniør i drift- og utbyggingstjenesten. Han er en av de som har stått bak søknaden om midlene fra fylkeskommunen, og er godt fornøyd med at arbeidene er utført bare noen måneder etter at prosjektet fikk uttelling; og i god tid før høstmørket slår skikkelig inn.