Personen gikk selv og testet seg etter ankomst slik kommune anbefaler. Det er generert få nærkontakter, og FHI sporer de som eventuelt satt i nærheten på flyet.
Forrige positive tilfelle i Harstad var 28. januar.
Vi har ikke bedt om at denne testes for mutert virus, siden dette er et enkeltstående tilfelle. Testing for muterte virus vurderes fortløpende, og blir gjort spesielt ved større utbrudd.
Vi forventer flere smittetilfeller fremover, så vi anbefaler at tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst.

Det på sin plass å minne om nye nasjonale råd. 

Regjeringen anbefaler at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. Se Oversikt over nasjonale tiltak (Regjeringen.no). 

Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster. (Avstand på 1 meter skal kunne holdes for alle typer sammenkomster)

Type sammenkomst/arrangement 

Antall 

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem

Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Innendørs: Inntil 10 personer.

Utendørs: Inntil 20 personer. 

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 10 personer.

Inntil 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, lokal konsert/forestilling, idrettsarrangement, konferanse, innendørs markeder og messer.

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser

Inntil 100 personer 

Kino, opera, konsert, teater, kirke, moske, idrettsarrangementer, foredrag ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer 

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer, pop-up-konserter o.l.

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser 

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Idrettsarrangementer, utendørskonserter ol.

 

Merk at i Harstad har vi noen lettelser. Se her for hva som gjelder lokalt i Harstad, i tillegg til de nasjonale rådene.