Kommunestyret vedtok i 2018 å se på muligheten for å etablere ny kino og bibliotek i sentrum av Harstad gjennom et privat-offentlig samarbeid (OPS).

Kommunestyret bestemte at minst to aktører måtte levere anbud av hensyn til markedsrisikoen. 

Mandag ble anbudene åpnet, og det var en tilbyder.

Kommunestyret får nå saken til behandling. Neste ordinære kommunestyremøte er 31. oktober. 

Du kan lese mer om prosjektet her:  

https://www.harstad.kommune.no/ny-kino-og-bibliotek.471814.no.html