Personen som har tatt testen kan knyttes til utbruddet som startet med en syk pasient på Harstad sykehus i forrige uke. Personen har noen nærkontakter, og det jobbes med smittesporing. Mandag var det 114 personer i karantene i Harstad. Alle disse har vært nærkontakter. I forrige uke (uke 50) ble det testet 530 personer. Det er 302 flere enn i uke 49.

Det er mange tilreisende som tester seg. Vi minner om at man fortsatt må følge alle smittevernråd selv om man tester negativt. Tar man testen på grunn av reise - og ikke har symptomer, er det kun et øyeblikksbilde akkurat den dagen.