En ny person i Harstad har testet positiv for covid-19. Smittesporing pågår, og situasjonen er foreløpig uavklart.

I forbindelse med smittesporingen  ber vi alle som var på Verftet lørdag 26. juni mellom kl 2200 og 0230 teste seg, og være spesielt oppmerksom på symptomer på covid-19-smitte. Også andre som har symptomer, må ha lav terskel for å teste seg. 

Dette smittetilfellet har tilknytning til utbruddet i ved Trevarefabrikken i Henningsvær, der flere personer nå er bekreftet smittet med alfa-varianten (britisk) av koronaviruset.

Vi utvider testkapasiteten onsdag, og du kan bestille time for testing her.

Hva hvis du er vaksinert? 

Unntak fra smittekarantene

  • Personer som er fullvaksinerte mot covid-19 eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, er unntatt smittekarantene etter nærkontakt.
  • Personer som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, er også fritatt fra smittekarantene, dersom de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter eksponering. De behøver ikke være i karantene hverken frem til testen tas eller frem til test-svaret foreligger. Hvis de ikke kan/vil testes må de være i smittekarantene som vanlig. I husstander, der den vaksinerte har kontinuerlig kontakt med den smittede, bør testen tas 3-7 dager etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). Dersom de tester positivt på prøven skal de isoleres fra det tidspunktet testsvaret foreligger og smittespores.

Unntak fra ventekarantene

Ventekarantene gjelder ikke for personer som er beskyttet mot SARS-CoV-2, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er beskyttet mot SARS-CoV-2.