I samarbeid med Sparebank 68° Nord tildeles Eldrerådets innsatspris til personer/organisasjoner som i sin fritid på frivillig basis, og uten økonomisk vinning, gjør en innsats – en god og hjelpende gjerning til noen som trenger det.Prisen deles ut én gang i året i forbindelse med markeringen av Den Internasjonale Eldredagen. Utdelingen skjer i år den 4. oktober i forbindelse med arrangement ved Harstad Kulturhus.

Forslag sendes:
Harstad Eldreråd
c/o Harstad kommune 
Postboks 1000,
9479 Harstad

eller Harstad Eldreråd, postmottak@harstad.kommune.no

Frist for innsending: 16. september 2022