Det blir en del endringer under årets arrangement. Hele kulturhuset tas i bruk til konsert, utstillinger og små foredrag. 
Ole Paus kolder konserten, og billettene er allerede lagt ut.

I tillgg kommer kulturskolens danselinje, det blir jazzcafè der Børge Ytterstad vil spille, og en rekke av tjenestene innen helse- og omsorgstjenesten i
Harstad kommune, Røde Kors, Sanitetsforeningen, Harstad Brann og Redning og Harstad Pensjonistforbund stiller meg egne informasjonsstands i Kulturhuset.

Målet er å nå mange eldre med informasjon om kommunens tilbud.

Her få du vite mer om blant annet
- tildeling av tjenester
- trening og aktivitetstilbud
- hjelpemidler, syn- og hørselskontakt
- ernæring
- demenstilbud
- velferdsteknologi
- brannforebygging
- psykisk helse
- småjobb
- sosiale tilbud

Arrangementet der de ulike utstillerne er til stede, starter tirsdag formiddag og vil fra kl 1000 - 1500. Arrangementet i Storsalen starter klokken 12.00 og vil
vare en drøy time. Dette arrangementet koster 150 kroner.

I løpet av dagen blir det enkel servering inkludert kaffe. Utenom konserten i Storsalen, er det øvrige gratis. 

For dere som er på Facebook, er det opprettet et arrangement der

Man kan kjøpe billett til Ole Paus sin konsert her

Se også Eldrerådets innsatspris