Det blir også svært kraftige eller kraftige vindkast i tilgrensende områder.  Den sterkeste vinden ventes først i sør og sist i nord.

På grunn av stor trykkforskjell på kort avstand får vi et kraftig øst-sørøstlig vindfelt i Trøndelag og Nord-Norge torsdag og fredag. 

Vi forventer at det vil gi øst-sørøst storm med ekstremt kraftige vindkast på 35-50 m/s lokalt på Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms. Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag ettermiddag.

Det vil være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind, mens andre steder får ekstremt kraftige vindkast. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i -10 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.

Værsituasjonen minner mye om ekstremværet Ylva i november 2017, men temperaturen er i dette tilfellet lavere.