For å sikre myke trafikanter i anleggsperioden iverksettes ulike sikringstiltak. Rådmannen har vurdert forholdene slik at det likevel kjøres ekstra skolebuss for mellomtrinnselevene som i dag ikke får dekket skolebuss til og fra skolen. Dette gjelder elever fra Blåbærhaugen og Sama som skal til Harstad skole.

Skolebussen starter i Blåbærhaugen og vil være merket «Skolerute». Når skolen er ferdig går elevene på bussen utenfor Pensjonatet/ den katolske kirke. Bussen vil da være merket

«Skolerute – Blåbærhaugen».

Rutetidene fra og med 22.08 og ut skoleår 16/ 17 blir slik:

Skolebuss

Fra Blåbærhaugen til Harstad skole

Fra Harstad skole til Blåbærhaugen

 
 

Mandag

08:10

14:20

 

Tirsdag

08:10

14:20

 

Onsdag

08:10

13:00

 

Torsdag

08:10

14:20

 

Fredag

08:10

14:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rute 15 går fra Blåbærhaugen mot sentrum kl. 08.04. Mellomtrinnselevene skal benytte ekstra skolebuss til og fra skolen ikke rute 15. Elevene benytter ikke busskort på den ekstra skoleruten.

cid:image001.png@01D18114.CECF0DA0