I forbindelse med at Bjarkøy og Harstad ble slått sammen til en kommune fra 1.1.2013 ble det tildelt midler fra Kommunaldepartementet til blant annet harmonisering av IKT-verktøy i den nye kommunen.

En ny og forbedret innsynsmodul for publikum knyttet til sak- og arkivsystemet ePhorte har lenge vært etterspurt for å kunne gi bedre service, uttaler Thomas Schjelderup, enhetsleder for administrasjonsenheten, og nå er denne endelig på plass.

(artikkelen fortsetter under bildet)
Skjermbilde av Harstad kommunes nye eInnsyn

Innsynsmodulen viser all innkommende og utgående post, samt alle politiske saksfremlegg. Man får tilgang til alle dokumenter som ikke, med hjemmel i lov, er unntatt offentlighet. Som i den gamle løsningen vil dokumenter som er unntatt offentlighet være gjenstand for en vurdering før det besluttes hvilken grad av innsyn som skal gis. Harstad kommune ønsker å praktisere merinnsyn i størst mulig grad og vil så langt det er mulig praktisere innsyn også i disse saker.

— Nå kan publikum selv laste ned dokumenter direkte fra Harstad kommunes hjemmeside uten at dette krever egen bestilling fra postmottaket. For publikum, og kanskje spesielt pressen, vil dette være et klart fremskritt i forhold til tidligere løsning, kommenterer Schjelderup.

I tillegg viser innsynsmodulen alle styrer, råd og utvalgsmøter med innkalling og protokoll.

— Vi håper den nye løsningen blir tatt godt imot av brukerne, sier web- og informasjonsrådgiver Thomas Mandelid, men oppfordrer publikum til å gi tilbakemeldinger hvis det er noe som kan forbedres.

Lenker