De nye vedtektene kan leses her.

Kommunestyret behandlet saken 27.8.2015.