Harstad kommunestyre vedtok den 22.03.18 reduksjon i eiendomsskattesatsen gjeldende kun for boligeiendommer for hele 2018 fra 2,8‰  til 2,7‰. For de tre resterende betalingsterminer i 2018 utskrives eiendomsskatt for boligeiendommer med en skattesats på 2,67 ‰.

Harstad kommune har 4 terminer for kommunale eiendomsgebyrer med forfall:

  • 1. termin 20. mars
  • 2. termin 20. juni
  • 3. termin 20. september
  • 4. termin 20. november