Her er skatteliste til offentlig ettersyn. De er tilgjengelig i perioden 25.02.2019 tom 17.03.19.