Harstad kommune har for private kunder 12 terminer med kommunale eiendomsgebyrer og forfall er ca. den 20. i hver måned.

For næringskunder er det 4 terminer pr. år med forfall:

  • 1. termin – forfall 19. mars
  • 2. termin – forfall 21. juni
  • 3. termin – forfall 20. september
  • 4. termin – forfall 19. november

Kommunestyret vedtok 03.12.20 eiendomsskattesatsene som følger:

  • Bolig- og fritidseiendommer 3,3 promille
  • Næringseiendommer 5,5 promille
  • Bunnfradrag pr. boenhet kr. 250 000
  • Gjelder fra 01.01.21.

Eiendomsskattelister for året 2021 til Harstad kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget og på kommunens hjemmeside i tre uker fra 21.12.20.

Hjemmelshaver får ca 16.12.20 tilsendt eiendomsskatteseddel, som viser skattetakst og utlignet skatt for 2021.

Fakturering av renovasjonsgebyr for fritidsboliger har oppstart 01.01.21.

Faktura for hver termin sendes ut ca. 3 uker før forfall. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats.