For næringskunder er det 4 terminer pr. år med forfall:

·         1. termin – forfall 20. mars

·         2. termin – forfall 20. juni

·         3. termin – forfall 20. september

·         4. termin – forfall 20. november

Kommunestyret vedtok 05.12.19 eiendomsskattesatsene som følger:

  • Bolig- og fritidseiendommer 3,3 promille
  • Næringseiendommer 5,5 promille
  • Bunnfradrag pr. boenhet kr. 250 000
     

Gjelder fra 01.01.20

Eiendomsskattelister for året 2020 til Harstad kommune lå ute til offentlig ettersyn på Servicetorget og på kommunens hjemmeside i tre uker fra 16.12.19. Hjemmelshaver får ca.16.12.19 tilsendt eiendomsskatteseddel, som viser skattetakst og utlignet skatt for 2020.

Hjemmelshaver får ca.16.12.19 tilsendt eiendomsskatteseddel, som viser skattetakst og utlignet skatt for 2020.

Faktura for hver termin sendes ut ca. 3 uker før forfall. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats.