For å kunne motta driftstilskudd må organisasjonen ha aktiviteter rettet mot barn og unge og ikke motta løpende støtte fra Harstad kommune. For at søknadene skal bli vurdert må det være vedlagt årsrapport og regnskap for 2020, budsjett og aktivitetsplan for 2021, samt medlemsoversikt hvor andelen barn og unge under 18 år er spesifisert.

Ved eventuelle spørsmål kan det tas kontakt med Mats M. Tjernstrøm, tlf. 482 24 539 eller e-post:

Mats.Tjernstrom@harstad.kommune.no

Søknadsfrist: 29. april 2021

Søk her