Harstad kommune skal foreta fordeling av driftstilskudd for 2021 til private fritidsklubber. En forutsetning for tildeling er at Harstad kommune får tilsendt søknad for 2021, sammen med årsrapport og regnskap for 2020 om klubben tidligere har mottatt støtte. 

 

Søknaden må inneholde følgende:

 

•             Beskrivelse av tilbud

•             Planlagte aktiviteter 2021

•             Budsjett for 2021

•             Spesifisert søknadssum

 

Årsrapporten må inneholde følgende:

•             Åpningstider

•             Målgruppe

•             Oppmøtetall 2020

•             Aktiviteter 2020

•             Klubbens adresse og korrekt kontonummer

•             Navn og kontaktinfo på klubbleder

•             Revidert regnskap for 2020

 

Frist for innsendelse av samlet søknad og øvrig dokumentasjon er 15.03.2020. 

 

Har du spørsmål eller annet ta kontakt med saksbehandler Kasper Munk på epost kasper.munk@harstad.kommune.no