Søknaden må inneholde følgende:

 

•             Beskrivelse av tilbud

•             Planlagte aktiviteter 2020

•             Budsjett for 2020

•             Spesifisert søknadssum

 

Årsrapporten må inneholde følgende:

•             Åpningstider

•             Målgruppe

•             Oppmøtetall 2019

•             Aktiviteter 2019

•             Klubbens adresse og korrekt kontonummer

•             Navn og kontaktinfo på klubbleder

•             Revidert regnskap for 2019

 

Frist for innsendelse av samlet søknad og øvrig dokumentasjon er 02.03.2020. 

 

Har du spørsmål eller annet ta kontakt med saksbehandler Kasper Munk på epost kasper.munk@harstad.kommune.no