Harstad kommune skal foreta fordeling av driftstilskudd for 2018 til private fritidsklubber. En forutsetning for tildeling er at Harstad kommune får tilsendt søknad for 2018, sammen med årsrapport og regnskap for 2017 om klubben tidligere har mottatt støtte. 

 

Søknaden må inneholde følgende:

•             Beskrivelse av tilbud

•             Planlagte aktiviteter 2018

•             Budsjett for 2018

•             Spesifisert søknadssum

 

Årsrapporten må inneholde følgende:

•             Åpningstider

•             Målgruppe

•             Oppmøtetall 2017

•             Aktiviteter 2017

•             Klubbens adresse og korrekt kontonummer

•             Navn og kontaktinfo på klubbleder

•             Revidert regnskap for 2017

 

Frist for innsendelse av samlet søknad og øvrig dokumentasjon er 01.03.2018. 

 

Har du spørsmål eller annet ta kontakt med saksbehandler Kasper Munk på telefon 77 02 62 38 eller på epost kasper.munk@harstad.kommune.no