Harstad kommune skal foreta fordeling av driftstilskudd for 2016 til private fritidsklubber. En forutsetning for tildeling er at Harstad kommune får tilsendt søknad for 2016, sammen med årsrapport og regnskap for 2015.
Søknaden må inneholde følgende: 

 • Beskrivelse av tilbud 
 • Planlagte aktiviteter 2016 
 • Budsjett for 2016 
 • Spesifisert søknadssum

Årsrapporten må inneholde følgende: 

 • Åpningstider
 • Målgruppe 
 • Oppmøtetall 2015 
 • Aktiviteter 2015 
 • Klubbens adresse og korrekt kontonummer
 • Navn og kontaktinfo på klubbleder
 • Revidert regnskap for 2015

Frist for innsendelse av samlet søknad og øvrig dokumentasjon er 08.03.2016.

Har du spørsmål eller annet ta kontakt med saksbehandler Kasper Munk på telefon 77 02 62 15 eller på epost kasper.munk@harstad.kommune.no