Beskrivelse av enheten:

Drift- og utbyggingstjenesten har anvar for:

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Svein Arne Johansen. Tlf 77 02 68 00/ 91 30 62 10.

Se også Tekniske tjenester