Til aktører innen det profesjonelle kulturlivet i Harstad – kunstnere og kulturarbeidere.

Det utarbeides nå en ny strategisk kulturplan for Harstad kommune (2019-2030), som skal vedtas i kommunestyret høsten`19. Dette er en plan som skal være et verktøy for utvikling, både for administrasjonen og politikere i Harstad kommune.

Prosjektgruppen har allerede mottatt mange innspill fra det brede kulturlivet i Harstad. Vi ønsker nå å samle ulike interessefelt innen kultur for å enda tydeligere få frem de utfordringer og muligheter som finnes innen kulturområdet.

Velkommen til dialogmøte torsdag 14.februar kl 14:00 – 15:30 ved Kulturenheten/kulturskolen sine lokaler i Normannsgt. 1 D.

Vi ser frem til å møte dere og få ett innblikk i deres tanker rundt kulturbyen Harstad i dag  - samt hvordan dere mener Harstad kommune bedre kan bidra som samarbeidspart og tilrettelegger. Det vil bli satt fokus på hovedtrekk fra de innspillene som allerede er meldt inn, samt at det åpnes for kommentarer. Gi beskjed i forkant om det er ønskelig for deg å holde ett innlegg (2-3 min).

Påmelding: send e-post til gunn-ellen.kroto@harstad.kommune.no

Hjertelig velkommen!