Den ansatte er siktet for å ha fått en mindreårig bosatt på en annen kant av landet til å sende seksualiserte bilder og video av seg selv. Politiet etterforsker saken, og opplyser at foreløpig er det ingenting som tilsier at det har vært fysisk kontakt med den mindreårige.

- Dette er en svært alvorlig sak. Vår oppgave er nå først og fremst å ivareta de av våre innbyggere som står i dette. Det være seg familie til siktede, skolesamfunnet og andre som ønsker noen å snakke med, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

Fredag ettermiddag ble det sendt ut SMS til foresatte om helsetilbud og kontaktinfo fra skolene som er berørt.

Det er gjort flere tiltak etter at kommunen ble kjent med saken.

  • Vi bistår politiet med det vi kan gjøre.
  • Vårt hjelpeapparat er satt til disposisjon for familien til den siktede.
  • Vi har informert de ansatte på skolene som er berørt.
  • Vi har varslet FAU-leder på den aktuelle skolen der siktede er ansatt.
  • Vi har informert foresatte til elever som er på berørte skoler (har hatt den siktede som ansatt på sin skole).
  • Ved de berørte skolene vil det inntil videre være helsepersonell til stede hele skoledagen.
  • Kommunes psykososiale team er mobilisert.

Våre helsetilbud står åpent for alle som ønsker å ta kontakt:

  • Kommunens psykososiale team er inntil videre tilgjengelig hele døgnet på telefon 991 11 943.
  • Legevakt: telefon 116 117.
  • Ambulant akutt-team er tilgjengelig mandag - fredag kl. 0800-2200 og lørdag og søndag kl. 1000-1800 på telefon 77 01 59 27

Elever eller foresatte som ønsker det, kan ta kontakt med rektor på sin skole for mer informasjon.

Andre tilbud

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep: mandager fra kl. 1500 – 1900 og tirsdager fra 1000 – 1400, telefon 479 99 899

Politiet

Politiet kan kontaktes på telefon 02800.