Planforslaget skal gi hjemmel for nåværende drift på gården og legge til rette for fremtidig utvikling av anlegget til næring,

bolig og brygge med tilhørende adkomst og parkering, også for busser.

Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Planvedtaket ble kunngjort i Harstad Tidende 19.09.2015. Vedtaket vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside; www.harstad.kommune.no.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningsloven.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Harstad kommune.

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, 26.10.15.