Flere har reagert på at de akkurat nå har to regninger på eiendomsavgifter fra kommunen nesten samtidig.  Forklaringen er at overgangen fra å betale hver tredje måned til en gang i måneden skjer 1. juli. Den største regningen er for april, mai og juni, og skal betales innen 20 juni. Den minste regningen er kun for juli, og skal betales innen 20. juli.

Det samlede beløpet for hele året er det samme som før. Målet er å minske belastningen for innbyggerne, slik at man slipper å betale en stor regning hver tredje måned.

Det er noen unntak fra den månedlige regningen.

  • Det er ingen endring for næring. De faktureres over 4 terminer per år.
  • De med årlig beløp under 2000 kroner får tilsendt en faktura per år. Denne sendes ut i juni måned.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med kommunen; tone-beate.hansen@harstad.kommune.no, telefon 905 83 368 eller arnt.hoff@harstad.kommune.no, telefon 905 81 596.