Statutter vedrørende utdeling av Eldrerådets innsatspris.

Eldrerådets innsatspris gis til personer som i sin fritid på frivillig basis, og uten

økonomisk vinning gjør en innsats, en god og hjelpende gjerning til noen som

trenger det.


Prisen skal ikke gis til personer som i forbindelse med lønnet arbeid gjør en god

innsats på sin arbeidsplass.


Prisen deles ut en gang i året i forbindelse med feiringen av Den internasjonale

Eldredagen 1.oktober.

 

Fristen for innsending av forslag til innsatsprisen er 20. september.

 

Forslag sendes: Harstad Eldreråd, Postmottak, 9479 Harstad eller pr epost til postmottak@harstad.kommune.no.