Demensplan for Harstad kommune 2017-2022 ble vedtatt av kommunestyret 27.4.2017.