Harstad kommune har i samarbeid med brukerrepresentanter utarbeidet forslag til Demensplan for helse og omsorg i kommunen. 

Demensplanen sendes nå ut på høring og skal senere sluttbehandles av kommunestyret i april 2017. 

 

Høringsuttalelse sendes elektronisk til postmottak@harstad.kommune.no eller Postadresse: Harstad kommune c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad.

Høringsfrist er satt til 17. mars 2017

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt:
Omsorgsfaglig rådgiver Tone Skoglund, telefon 77 02 71 35,
tone.skoglund@harstad.kommune.no