Deltakerrådet skal bidra til å skape et godt læringsmiljø på skolen. Deltakerrådet har møte en gang i måneden. Sakliste settes opp i samarbeid mellom lærerkontakt og leder for deltakerrådet. Alle deltakerne på skolen kan komme med innspill til deltakerrådet. Tillitsvalgt skal i forkant og i etterkant diskutere sakene i gruppene.

Leder for deltakerrådet er som oftest fra grunnskole. Deltakerrådet har også en nestleder. Hvem som er sekretær, avtales på møtene.