Hjemmel: Med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 51 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) kapittel II, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12.

§ 1. Harstadkommune fortsetter fangstpremieordning for smårovvilt: Villmink for perioden 1. januar 2023 – 31. desember 2026.

§ 2. Følgendepremiesats i kroner fastsettes for denne arten, skutt eller fanget i Harstad kommune innenfor fastsatt ordinær jakttid:

- Villmink300,-

§ 3. Samlet fangstpremie er kr 10 000 pr. år i 4 års prøve periode.

§ 4. Personer som fremmer krav om utbetaling av fangstpremie skal dokumentere betaltjegeravgift og jaktkort eller grunneiertillatelse innen Harstad kommune.

§ 5. 4 poter fra hvert dyr framlegges kommunen som grunnlag for utbetaling av premie. Det må dokumenteres at smårovviltet er skutt eller fanget i kommunen med kartreferanse og tidspunkt.

§ 6. Det utbetales premie for nevnte smårovvilt skutt eller fanget fra og med 1. januar 2023.