Onsdag 17.februar kl. 18.00 – 20.00 ble det gjennomført et webinar i regi av FAU Medkila skole og Harstad Kommunale Foreldreutvalg (HKFU). Tema for Webinaret var «Forebygging i nærmiljøet», og foredragsholdere var Mariann Førli Karlsen og Hanne Holthe. Tilbakemeldingene fra de som deltok var at temaet som ble tatt opp er veldig aktuelt og at dette er noe som det fortsatt må jobbes aktivt videre med.    

Webinaret ble tatt opp elektronisk slik at også de som ikke kunne delta på onsdag kan se webinaret i opptak. Her finner dere linken til opptaket: https://youtu.be/tkG41oIER6w

Vedlagt finner dere også presentasjonen til Mariann Førli Karlsen i pdf-format.  

Vi håper flest mulig av foreldrene ser opptaket av webinaret. Ta gjerne kontakt med Carl-Henrik Siebke (leder FAU Medkila skole og leder Harstad kommunale foreldreutvalg) på chs@ht.no dersom det er noen spørsmål om arrangementet eller opptaket.