I tillegg til å sikre at viktige sikkerhets - og beredskapshensyn blir ivaretatt under utendørsarrangement i Harstad, har politi og kommune ansvar for å beskytte kommunens innbyggere mot helseskadelig støy.

Veilederen regulerer derfor antall arrangementer og tidspunkt for arrangementer som innebærer bruk av høyttalere eller forsterket lyd. I tillegg gir veilederen konkrete anbefalinger om akseptable lydnivåer ved konserter, festivaler o.l.

Revisjonen er gjennomført i samarbeid mellom aktuelle kommunale enheter, politiet, konsert- og festivalarrangører, utelivsbransjen og Harstadregionens næringsforening.

Veilederen skal vedtas av kommunestyret i løpet av første tertial 2020.

Link: Høringsutkast - Veileder for utendørsarrangementer 
Link: Høringsutkast - Spørreskjema DOC PDF ODT

Høringsuttalelse sendes til postmottak@harstad.kommune.no eller

Postadresse: Harstad kommune c/o Postmottak, postboks 1000 9479 Harstad

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt:
Kristin Soltun Enoksen, Rådgiver Miljørettet helsevern
Telefon: 91393684

Høringsfristen er satt til 24. januar 2020.